Rick Sleegers pracuje dla Orange Sports Forum od 2014 roku i jest odopwiedzialny za relacje międzynarodowe i zarządzanie projektami OSF. 
OSF to platforma promocji firm, organizacji i instytucji, zaangażowanych w holenderski sport. Jednym z najważniejszych zadań OSF jest identyfikacja możliwości w kraju i zagranicą oraz umożliwianie im współpracy międzynarodowej w obszarze sportu. OSF wspiera kontakt holenderskich firm i organizacji z potencjalnymi partnerami i klientami zagranicą, posiada sieć skupiającą ponad 300 organizacji. OSF pracuje ściśle z rządem holenderskim, dbając o maksymalne wykorzystanie potencjału do współpracy międzynarodowej.