During the 19th edition of the SPORTBIZ Forum, we will present our latest publication - a collection of over 25 articles prepared by sports managers. The monograph shows the return of sport after the outbreak of the pandemic. Each chapter presents interesting results of many scientific studies.

The monograph also has the advantage of linking the content of considerations with the latest trends that are observed in the marketing management of sports organizations. The position is an ideal supplement of knowledge for representatives of enterprises and sports organizations, as well as for university students. It is they who, as graduates, will in time feed the staff working on marketing management in sports.

Back

GALERIA
 Podczas 19. edycji Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ zaprezentujemy najnowszą publikację - zbiór ponad 25 artykułów przygotowanych przez menadżerów sportu. Monografia ukazuje . Każdy z rozdziałów prezentuje interesujące wyniki wielu badań naukowych. Zaletą monografii jest również powiązanie treści rozważań z najnowszymi trendami, które są obserwowane w marketingowym zarządzaniu organizacjami sportowymi.

Pozycja jest idealnym uzupełnieniem wiedzy dla przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji sportowych, a także dla studentów uczelni wyższych. To oni, jako absolwenci, zasilą z czasem kadry pracujące na rzecz zarządzania marketingowego w sporcie.

Powrót