Statuetki DEMES w kategorii Miasto Sportu zostają przyznane Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które wyróżniają się w procesie profesjonalizacji, a także promowania sportu.


Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę takie czynniki jak:

 • popularyzacja sportu w mieście, regionie
 • skuteczność działań promocyjnych
 • przeprowadzone kampanie marketingowe
 • współpraca ze sponsorami i sportowcami
 • wpływ sportu na społeczeństwo
 • organizacja wydarzeń


Zwycięzcy kategorii:

 • 2009 Łódź
 • 2010 Poznań
 • 2011 Stare Jabłonki
 • 2012 Bydgoszcz
 • 2013 Kraków
 • 2014 Gdańsk
 • 2018 Poznań
 • 2019 Toruń

Submit your candidate! Click here and fill in the form!

Please send the completed form to b.stolarz@sportwin.pl

Back