Gregor jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Sportu Uniwersytetu w Lublanie, a od 2007 roku pełni funkcję kierownika Słoweńskiego Narodowego Systemu Nadzoru Rozwoju Somatycznego i Motorycznego Dzieci i Młodzieży (SLOfit). Jego grupa badawcza koncentruje się na badaniu różnych aspektów aktywności fizycznej dzieci, sprawności fizycznej, zmian stylu życia i innych obszarów związanych z ich rozwojem. Ściśle współpracują ze słoweńskimi szkołami, aby zapewnić wsparcie ekspertów dla wysokiej jakości szkolnego wychowania fizycznego i sportu.

Przed ukończeniem studiów doktoranckich z zakresu antropologii społecznej pracował jako krajowy koordynator słoweńskich Szkolnych Zawodów Sportowych.