Zawodowo zajmuje się sponsoringiem w sporcie w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.  Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu marketingu sportu na Szkole Głównej Handlu w Warszawie oraz sponsoringu na Barca Innovation Hub. Doktorantka i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Członek European Association for Sport Management, konsultant w branży marketingu i sponsoringu w sporcie.

Powrót