Dr Christos Anagnostopoulos jest zastępcą dziekana Wydziału Biznesu i Zarządzania w cypryjskiej filii Uniwersytetu Centralnego Lancashire oraz byłym dyrektorem MBA Distance Learning tej szkoły. Jednocześnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie zarządzania sportem na Wydziale Zarządzania Biznesem i Nauk Społecznych w norweskim Molde University College. Ukończył University of Birmingham i uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Londyńskim oraz tytuł doktora w Coventry Business School w Wielkiej Brytanii. Obecnie kończy zarządzanie w London School of Economics.

Jest członkiem rady redakcyjnej dziewięciu międzynarodowych czasopism naukowych związanych z zarządzaniem w sporcie, ma na swoim koncie ponad 120 publikacji naukowych. Od 2018 roku pozyskał prawie trzy miliony euro na prowadzenie i udział w siedmiu europejskich projektach badawczych dotyczących zarządzania sportem, odpowiedzialności społecznej i przedsiębiorczości w sporcie.

W latach 2017-2019 dr Anagnostopoulos był członkiem Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem, a niedawno został sekretarzem generalnym nowo utworzonej fundacji Cypryjskiej Federacji Koszykówki. W 2018 roku najwyższe władze Republiki Cypru zleciły mu napisanie pierwszego w historii Kodeksu dobrego zarządzania dla krajowych federacji sportowych.

Powrót